Dins el catàleg de serveis que ofereix l’AGT, també hi figura la cessió d’espais d’assaig, de forma gratuïta. Les aules del Centre de formació teatral El Galliner serveixen de local d’assaig per a grups de teatre i dansa.

Cal tenir en compte que el primer obstacle amb què topen les companyies de teatre, encara més si són novelles, sempre és el mateix: disposar d’un local d’assaig en condicions.

  • Les aules no poden servir de magatzem. Si necessiteu guardar material perquè useu periòdicament l’aula, l’Escola us facilitarà espais per fer-ho en la mesura de les seves possibilitats (altell). Tanmateix, parlem sempre d’espais compartits: El Galliner no es fa responsable d’objectes perduts o malmesos. Etiqueteu clarament el vostre material.
  • Si l’usuari assaja un espectacle i els assajos s’han dut a terme a El Galliner, el logotip de l’Escola i el de l’AGT, haurà de constar en el material de difusió.

MESURES COVID-19

  • Les aules i els elements d’ús didàctic es desinfectaran abans i després de cada cessió.
  • A part de l’habitual neteja i desinfecció diària, es procedirà a la ventilació de les aules diverses vegades al dia.
  • Caldrà emplenar la declaració responsable COVID cada cop que es faci ús d’una aula.

Utilització de les instal·lacions

  • Per entrar al centre és obligatori l’ús de mascareta.
  • A Secretària acadèmica us mesuraran la temperatura corporal. Si algú presenta símptomes de febre (37,5º) no podrà accedir al recinte. Haurà de tornar a casa.
  • Caldrà netejar-se les mans abans i després de l’ús de l’aula, a més d’utilitzar el líquid hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada del Centre i en altres llocs de l’Escola.
  • Caldrà portar mitjons nets o sabates estil xineses. A les aules no es treballarà descalços ni amb els mitjons del carrer.
  • Haureu de portar el vostre material fungible (bolígraf, fulls de paper, etc.). No us en deixarem.

Més informació a: elgalliner@elgalliner.cat.