El tècnic de l’Associació és l’encarregat d’assessorar als professionals sobre múltiples temes: assessorament comptable, jurídic, fiscal, convocatòries i ajuts de les administracions públiques, festivals, productores...

Els associats també poden gaudir d'un servei d'assessorament en producció d'espectacles, una guia a l'hora d'iniciar qualsevol projecte escènic.

Aquest servei és gratuït i es detalla de la següent manera:

Quan: Hores concertades (dins l’horari d’atenció al públic).
On: Despatx de l’AGT.
Com: 1 h x sessió. Màxim 6 h x soci.

Temes:

  • Pre-producció: definició del projecte, model d’empresa, drets d’autor, planificació.
  • Finançament: subvencions, micromecenatge, patrocinis, intercanvis en espècie.
  • Producció: espais d’assaig, contractació, sous i altes SS, convenis, facturació.
  • Pressupost: ingressos i despeses, pla de viabilitat, assegurança R.C., preu de bolo.
  • Difusió: públic objectiu, pla de comunicació, dossier de premsa, invitacions.
  • Distribució: contractes d’actuació, contacte promotors, festivals i mercats.