Les Badiu

Teatre sobre les relacions interpersonals de la nostra generació.

Currículum artístic

La companyia neix de la necessitat de crear un grup teatral a la ciutat de Badalona a causa de les restriccions de mobilitat per la covid.
En la primera reunió, quan posem en comú els nostres gustos i habilitats, ja veiem que anem totes cap a una mateixa línia. Parlar de les relacions interpersonals de la nostra generació.
Com de condicionades estan les nostres relacions per la tecnologia i com de responsables estem sent amb les nostres emocions i sentiments.