La Llarga

Creació teatral empordanesa

Fem teatre de text i de creació pròpia. Parlem del nostre passat, del nostre present i del que ens preocupa del nostre futur, Sempre amb esperit crític i reflexiu. Els nostres espectacles han tingut com a punt en comú la interpel·lació directa al públic.

Espectacles personals, lligats al present, al passat i al futur. Que expliquen històries que, d’una manera o altra, tenen a veure amb nosaltres i amb l’Empordà.
L’Empordà és el nostre bressol. Ha estat per nosaltres font d’inspiració i evolució. Creiem en la creació des de l’Empordà i per més que molts de nosaltres hem marxat a viure a la gran ciutat, sempre tornem a casa quan ens trobem perduts.
Lluitem per la professionalització i des-precarització de les companyies independents i volem fer la feina dignament amb els recursos dels quals disposem. Les ganes de fer teatre de tots els integrants de La Llarga han servit per lluitar contra la situació econòmica i política del moment i hem buscat la forma de produir els nostres espectacles. La Llarga a més forma part del Col·lectiu de Companyies Independents de Catalunya, assemblea que treballa per la dignificació i vertebració del sector.