El servei de vestuari de l’AGT compta amb més de 2.500 peces de roba catalogades i més de 400 complements. Aquest servei de lloguer es revela cada cop més imprescindible atesa la progressiva desaparició, en aquest sector, d’empreses especialitzades.

Amb l’AGT, els interessats troben un servei necessari a un preu mòdic. Adreçat a companyies, professionals, amateurs, estudiants d’arts escèniques i socis que ho sol·licitin.

Podeu consultar les condicions generals del servei al següent link.

Més informació a vestuari@elgalliner.cat.