Transparència

Estatuts, número de registre i normativa aplicable

29-03-2017

Informació institucional i organitzativa

29-03-2017

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial: Retribució dels òrgans de direcció

29-03-2017

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial: Memòria d’activitats 2018

29-03-2017

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial: Memòria econòmica 2018

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2017

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2016

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2015

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2014

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2013

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2012

29-03-2017

Gestió administrativa: Contractes amb l’administració pública 2011

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2017

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2016

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2015

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2014

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2013

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2012

29-03-2017

Gestió administrativa: Ajuts i subvencions 2011

29-03-2017

Gestió administrativa: Convenis vigents

29-03-2017

 

El Galliner

Coneixes El Galliner?

Fes click aquí per accedir a la programació i cursos del centre

SEGUEIX-NOS