Professionals associats a l'AGT

Teresa Domingo Moratona

Actor / ActriuDirector / DirectoraDramaturg / Dramaturga
Dades de contacte
Telf. de contacte: 609 473 903
ALTRES: Idiomes: anglès, alemany, francès, polonès, castellà


El Galliner

Coneixes El Galliner?

Fes click aquí per accedir a la programació i cursos del centre

SEGUEIX-NOS